ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η παρουσίαση «Οι ανάγκες του ανθρώπου» απευθύνεται σε μαθητές της πρώτης δημοτικού και εστιάζει στις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι για να ζήσουν μια καλή ζωή. Ανάγκες υλικές και πνευματικές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προσωπική τους εξέλιξη.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ (ΤΑΞΗ, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ)

Η παρουσίαση αυτή απευθύνεται σε παιδιά της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου. Στόχος της είναι να μάθουν τα παιδιά την έννοια της ομάδας και τα συναισθήματα που δημιουργούνται στον καθένα μας όταν είναι μέλος της.

ΟΙ 4 ΕΠΟΧΕΣ

Η παρουσίαση αυτή απευθύνεται σε παιδιά Α’ τάξης δημοτικού σχολείου. Οι 4 εποχές αποτελούν τα 4 σημεία του χρόνου που καθορίζονται από τις κλιματικές αλλαγές. Μέσα από τις διαφάνειες θα εξηγήσουμε την σημασία και τις δυνατότητες κάθε εποχής.