ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Η παρουσίαση «Τα επαγγέλματα» απευθύνεται στα παιδιά της τετάρτης δημοτικού και επικεντρώνεται στα επαγγέλματα που τείνουν να χαθούν, αλλά και σ´ όλα αυτά που έχουν χαθεί στο πέρασμα των χρόνων.

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγκεκριμένη παρουσίαση απευθύνεται σε μαθητές της Δ’ Τάξης του δημοτικού σχολείου . Ο Πολιτισμός αποτελεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ενός λαού, η διατήρηση και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας ενός λαού.

ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Η παρουσίαση «Ήθη, Έθιμα και Παραδόσεις» απευθύνεται στα παιδιά της Δ’ τάξης δημοτικού σχολείου. Θα αναλυθούν τρεις όροι που τους χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά, αλλά γνωρίζουμε επακριβώς τις διαφορές τους;