ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Η παρουσίαση «Τα επαγγέλματα» απευθύνεται στα παιδιά της τετάρτης δημοτικού και επικεντρώνεται στα επαγγέλματα που τείνουν να χαθούν, αλλά και σ´ όλα αυτά που έχουν χαθεί στο πέρασμα των χρόνων.