Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η παρουσίαση αυτή απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου. Η οργάνωση είναι μια καθημερινή συνήθεια, που τα παιδιά θα πρέπει να εξοικειωθούν μ´ αυτήν καθώς αποτελεί τον πυρήνα της διαμόρφωσης του χαρακτήρα τους. Αποτελεί επίσης το βασικό συστατικό της συγκέντρωσης.