ΟΙ 4 ΕΠΟΧΕΣ

Η παρουσίαση αυτή απευθύνεται σε παιδιά Α’ τάξης δημοτικού σχολείου. Οι 4 εποχές αποτελούν τα 4 σημεία του χρόνου που καθορίζονται από τις κλιματικές αλλαγές. Μέσα από τις διαφάνειες θα εξηγήσουμε την σημασία και τις δυνατότητες κάθε εποχής.