ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Η παρουσίαση «Ήθη, Έθιμα και Παραδόσεις» απευθύνεται στα παιδιά της Δ’ τάξης δημοτικού σχολείου. Θα αναλυθούν τρεις όροι που τους χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά, αλλά γνωρίζουμε επακριβώς τις διαφορές τους;