Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγκεκριμένη παρουσίαση απευθύνεται σε μαθητές της Δ’ Τάξης του δημοτικού σχολείου . Ο Πολιτισμός αποτελεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ενός λαού, η διατήρηση και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας ενός λαού.