ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η παρουσίαση αυτή απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Μέσα από την παρουσίαση θα γνωρίσουν σε βάθος τις έννοιες της ειρήνης και του πολέμου καθώς και τα δικαιώματα που έχουν τα παιδιά βάση της Διεθνής Σύμβασης περί Παιδικών Δικαιωμάτων.