Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η παρουσίαση αυτή απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου. Η οργάνωση είναι μια καθημερινή συνήθεια, που τα παιδιά θα πρέπει να εξοικειωθούν μ´ αυτήν καθώς αποτελεί τον πυρήνα της διαμόρφωσης του χαρακτήρα τους. Αποτελεί επίσης το βασικό συστατικό της συγκέντρωσης.

ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Η παρουσίαση «Ήθη, Έθιμα και Παραδόσεις» απευθύνεται στα παιδιά της Δ’ τάξης δημοτικού σχολείου. Θα αναλυθούν τρεις όροι που τους χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά, αλλά γνωρίζουμε επακριβώς τις διαφορές τους;