ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η παρουσίαση «Οι ανάγκες του ανθρώπου» απευθύνεται σε μαθητές της πρώτης δημοτικού και εστιάζει στις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι για να ζήσουν μια καλή ζωή. Ανάγκες υλικές και πνευματικές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προσωπική τους εξέλιξη.