ΖΩΑ – ΦΥΤΑ

Η παρουσίαση «Ζώα και Φυτά» απευθύνεται στα παιδιά της τρίτης δημοτικού και επικεντρώνεται στα φυτά στα ζώα της χώρας μας. Θα αναλυθούν τα μέρη των φυτών και οι κατηγορίες τους. Θα γνωρίσουμε εις βάθος τα ζώα της θάλασσας, του γλυκού νερού, τα άγρια ζώα και τα πούλια του βουνού και του δάσους.